วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 - 15.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)  
 
ปฐมนิเทศ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าใหม่ในแต่ละปีการศึกษาได้ทำความรู้จักกับสถานที่หรือสถาบันการศึกษามากขึ้น และตระหนักเห็นถึงความสำคัญของสถาบันการศึกษาที่เป็นมากกว่าที่ศึกษาเล่าเรียนแต่เป็นการปูพื้นฐานชีวิตเพื่อเข้าสู่วัยทำงาน 
 
หมายเหตุ : นักศึกษาชายและหญิงแต่งกายชุดนักศึกษาตามระเบียบวิทยาลัย ปฐมนิเทศพร้อมกันทั้งรอบปกติและวันอาทิตย์
จัดโดย : สำนักงานกิจการนักศึกษาและชุมชมสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
Date: 2019-07-23

ไม่มีเอกสารประกอบ