พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
- ปัจฉิมนิเทศ คือ การให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ชี้แจงในการดำเนินงานต่างๆ ครั้งสุดท้ายของการเรียนการสอน 
- งานปัจฉิมนิเทศมักประกอบด้วยวิทยากรที่เป็นศิษย์เก่า หรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลฝ่ายบุคคลจากหน่วยงานหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้เรื่องการสมัครงาน การสัมภาษณ์ ฯลฯ เพื่อสร้างความสำเร็จในการดำเนินชีวิตในวัยทำงาน การเลือกประกอบวิชาชีพ  และรู้จักกำหนดเป้าหมายชีวิตหรือวางแผนชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ยังเป็นการแสดงการอาลัยระหว่างคณาจารย์ เพื่อน และรุ่นน้องที่มอบแด่พี่
 
ก่อนจบ...มาพบกัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคณะ 
เข้าร่วม “พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561”
 
- เพื่อรับโอวาทะจากคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯ 
- พบกับศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ
ที่จะมาเล่าเรื่องราว “จากพี่สู่น้อง” 
- แนวแนวการศึกษาต่อปริญญาโท
พร้อมโปรโมชั่นดีๆ เด็ดๆ 
- ร่วมร้องเพลงมาร์ชของวิทยาลัยฯ
ให้กึกก้องทั้งห้องประชุม
 
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 12.00 - 16.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
 
#พิธีปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา2561 
#siam #สมัครเรียน #ปริญญาตรี #ปริญญาโท  
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC 
Date: 2019-06-18

ไม่มีเอกสารประกอบ