ขอให้บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รุ่นจบปีการศึกษา 2560 ดำเนินการเร่งด่วน ดังนี้ 
เข้ากรอกข้อมูลในระบบภาวะมีการมีงานทำ ที่
 
 
username : เลขที่บัตรประชาชน 
password : เลขที่ประจำตัวนักศึกษา  
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อ.เกสรี สมประสงค์
งานสำรวจภาวะการมีงานทำ Tel. 02 878 5014
** โปรดติดต่อตรมข่าวสารเข้าร่วมพิธีประทานปริญญาบัตรที่ https://www.siamtechno.ac.th Tel.0 2 878 5000
facebook : @siamtechno 
Date: 2019-02-14

ไม่มีเอกสารประกอบ