สำนักพระราชวัง พระบรมมหาราชวัง กทม. ๑๐๒๐๐ ทรงรับเชิญเสร็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ  

Date: 2019-01-25


Download