โครงการฝึก #อบรมมัคคุเทศก์
และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาการบริการการโรงแรมและเรือสำราญ ในรายการ Thailand Today
 
อาจารย์ศิริชัย มัฆวิบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักอบรมมัคคุเทศก์และธุรกิจนำเที่ยว #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 
ให้สัมภาษณ์ในรายการ #ThailandToday
ในประเด็นเรื่องโครงการฝึก #อบรมมัคคุเทศก์
และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาการบริการการโรงแรมและเรือสำราญ
 
โดยเทปดังกล่าวจะออกอากาศ
ในวันจันทร์ที่ 17 ธ.ค. 2561
เวลา 21.00 - 21.55 น.
ทางช่อง NBT World
กล่อง GMM กดช่อง 202
กล่อง PSI กดช่อง 264
 
และออกอากาศอีกครั้ง
ในวันอังคารที่ 18 ธ.ค. 2561
เวลา 00.30-01.25 น.
ทางทีวีดิจิตอล กดช่อง 2 (NBT)
Date: 2018-12-13

ไม่มีเอกสารประกอบ