แจ้งทราบ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ว่าด้วยการชำระค่าเทอมหรือธุรกรรมการเงินต่างๆทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอแจ้งว่า วิทยาลัยฯไม่มีนโยบายในการให้ผู้หนึ่งผู้ใดกระทำการรับหรือเรียกรับเงินของนักศึกษาในทุกธุรกรรมของวิทยาลัยแทนวิทยาลัย ดังนั้น จึงขอแจ้งให้นักศึกษาทราบถึงช่องทางในการชำระเงิน ในช่องทางที่ถูกต้อง ดังนี้ 
 
บัญชีการชำระเงิน ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ดังนี้ 
1. ระดับปริญญาตรี โอนได้ที่
ธนาคารกรุงเทพ สาขาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
เลขบัญชี 025-800199-9
ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เท่านั้น
 
2. ระดับปริญญาโท โอนได้ที่
ธนาคารกรุงเทพ สาขาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
เลขบัญชี 025-800833-3
ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เท่านั้น
 
3. ชำระเงินด้วยตัวเองที่สำนักงานการเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ณ อาคาร 9 ชั้น 1 028785017 ,028785013 
 
แจ้งการโอนเงินได้ที่ 028785017 ,028785013
 
หมายเหตุ ทุกครั้งที่ชำระเงินจะต้องมีใบเสร็จ/รายเซ็นต์ผู้รับชำเงิน ประทับตราวิทยาลัย  และการกระทำใดๆนอกเหนือจากการแจ้งข้างต้นนั้น ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของวิทยาลัยกำหนด วิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในการกระทำดังกล่าว 
Date: 2018-08-24

ไม่มีเอกสารประกอบ