วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560
เวลา 13.30 น.
            ดร.ฐกฤต ปานขลิบ คณบดีคณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้ให้สัมภาษณ์ รายการสถานีความคิด (ช่อง NBT)
โดยสนทนาในหัวข้อ "รถพลังงานแสงอาทิตย์" ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้ส่งทีม "STC-1" เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน ในรายการ world solar challenge 2015 ที่ ประเทศออสเตรเลีย
ติดตามรับชม รายการสถานีความคิด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทุกวันพุธ เวลา 08.30-09.00 น. (NBT)
ณ ห้อง IOT วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
#สถานีความคิด #รถพลังงานแสงอาทิตย์

ภาพข่าวประกอบการสัมภาษณ์ทั้งหมด

VIDEO


Date: 2017-06-21

ไม่มีเอกสารประกอบ