เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 60

- อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าคารวะท่านทูตนพดล  เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ สถานทูตไทย กรุงเวียงจันทน์

 

 

 

 

- อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และคณะผู้บริหารเข้าพบ รศ.ดร.คำผาย สีสะหวัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมพูดคุยปรึกษาหารือแนวทางด้านการจัดการเรียนการสอน รวมถึงแนวทางด้านการวิจัยร่วมกัน

 

 

 

Date: 2017-04-22

ไม่มีเอกสารประกอบ