ภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา (ร่วมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี)โดยเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วัน ศุกร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.


อ่านต่อ »
หลักสูตรใหม่ล่าสุด “การออกแบบสร้างสรรค์สารสนเทศสามมิติ” “ดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์” คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ย้ำเป็นหลักสูตรที่แตกต่างจากหลักสูตรในปัจจุบัน เน้นการสร้างภาพ 3 มิติครบวงจร


อ่านต่อ »
ประมวลภาพพิธีรำลึกถึง "อาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช"ในวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปี (ครบรอบ 34 ปี)เพื่อแสดงความคารวะและกตเวทิตาคุณแด่ท่าน ในฐานะที่เป็นผู้วางรากฐานการก่อตั้งเทคโนโลยีสยามและมหาวิทยาลัยสยาม


อ่านต่อ »
ภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้จัดพิธีอาศิรวาทราชสดุุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ลานน้ำพุ หน้าอาคาร 7


อ่านต่อ »

Total 870 Record : 35 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ] 35