แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุด เนื่องด้วยวิทยาลัยจัดสอบธรรมศึกษาในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้นวิทยาลัยจึงกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นทำการปกติ รายละเอีดยดังนี้


อ่านต่อ »

Total 870 Record : 35 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] 34 [ 35 ] Next>>