นักศึกษาปริญญาโทในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ จัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง สร้างโอกาสทองให้ผู้ประกอบการในเวทีอาเซียน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2556 หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม


อ่านต่อ »
สร้างโอกาสทองสู่ผู้ประกอบการไทยในเวที AEC "ประชาคมอาเซียน" (ASEAN Community) เป็นเป้าหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015) โดยมีวิสัยทัศน์ร่วมของผู้นำอาเซียน...


อ่านต่อ »
ขยายเวลาเปิดรับสมัครถึงสิ้นเดือน มิถุนายน 2556นี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามกับโอกาสทางการศึกษา เรียนต่อทั้งสายตรงและสายที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท หลายสาขา เพื่อความก้าวหน้า เพื่อชาวอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้...


อ่านต่อ »

Total 870 Record : 35 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] 31 [ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ] Next>>