ภาพพิธีรำลึกถึงอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งสถาบันการศึกษา โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม (ว.เทคโนโลยีสยาม-สยามเทค),วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม,มหาวิทยาลัยสยาม เนื่องในโอกาสครบรอบวันรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา


อ่านต่อ »
นักศึกษาปริญญาโทในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ จัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง สร้างโอกาสทองให้ผู้ประกอบการในเวทีอาเซียน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2556 หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม


อ่านต่อ »

Total 834 Record : 34 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] 29 [ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ] Next>>