เนื่องด้วยทางกระทรวงแรงงานได้ขอใช้สถานที่ และอาจารย์คุมสอบจากทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เพื่อจัดสอบภาษาเกาหลี ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 ซึ่งตรงกับวันที่มีการสอบของทางนักศึกษารอบวันอาทิตย์


อ่านต่อ »
เนื่องด้วยทางกระทรวงแรงงานได้ขอใช้สถานที่ และอาจารย์คุมสอบจากทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เพื่อจัดสอบภาษาเกาหลี ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 ซึ่งตรงกับวันที่มีการสอบของทางนักศึกษารอบวันอาทิตย์


อ่านต่อ »

Total 870 Record : 35 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ] Next>>