วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

เลขที่ 46 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง วัดท่าพระ เขต บางกอกใหญ่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ 02-878-5000-3
แฟ็กส์: 02-878-5002, 02-878-5012
อีเมล์: info@siamtechno.ac.th
http://www.siamtechno.ac.th,siamtechu.net

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :: โทร.0-2878-5000-3

รถประจำทางที่ผ่านหน้าวิทยาลัยฯ

- รถประจำทางธรรมดา สาย 42, 57, 68, 80, 81, 91, 103, 108, 146, ป.25ก
- รถประจำทางปรับอากาศ สาย ปอ.9, ปอ.10, ปอ.161, ปอ.พ.10
- รถประจำทางสายต่างจังหวัดที่ผ่านสายใต้เดิมทุกสาย
- ใกล้สถานีรถไฟฟ้า ซอยพาณิชย์ธนบุรี (โครงการในอนาคต)

Form Contact